Soruş Gagauziyanın Halk topluşun diişilmekleri için eklendi povestkaya. Çıkarmaa iş erindän kanondakı bölümün başını teklifetti deputat İlya Uzun.

Lya Uzun, Ght deputatı: «Bän sayȇrım, ani biz lääzım kuralım komisiyayı, da ayırmaa. Ko bizi sora lafetsinnär, herlim ölä sayarsaydılar. Ama burada var cümnenin temsilcileri. Verelim onnara laf, annamaa deyni, ne olȇr diil sade Bucakta, ama nesoy durum bizdä Gagauziyada».

Başka Gagauziyanın Halk topluşun deputatı Nikolay İvançoglo sayȇr, ani deputatların aralarında yok birlik, da bu iş dolaştırȇr kanondakı bölümün işini.

Nikolay İvançuk, GHT deputatı: «Biz bulacez nica annaşmaa, bulacez onu, nicä doorutmaa durumu, da yapmaaGagauziyanın Halk topluşun işini, ki bizim için yaşayannarın olsun islä düşünmekleri.  Da bän umutlanȇrım, ani biz alacez esaba ne söledi İrina Födorovna – bu dışankı sektoru. Orada biz lääzım olalım birliktä, ne bizdä yoktu şindiyadan».

Gagauziyanın Halk topluşun öndercisi hem da Bucak küüyün deputatı Vladmir Kıssa haberledi, ani hazır bakmaa bu soruşu. O açıkladı kendi bakışını bu iş için.

Gagauziyanın Halk topluşun deputatları döneceklär soruşa çıkarma deyni Vladimir Kıssayı iş erindän dekabrinin 17-dä. Bu karar için seslerini verdilär 13 deputat 24 içindän, angıları bulundular sessiyada.

 

Tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik