Kongaz küüyün yaşayannarı  kabledeceklär kaliteli içmäk suyu. Proekt giriştiriler SLPA programasına görä, angısı finanslanȇr Evropa Birlinnän hem da Gagauziyanın bakannık komitetinnän. Bütändän proekt kurȇr 2 milliondan zeedä, angısından 1 million 200 bin ley geçirili avtonomiyanın büdjetından.

Suyun üüsek kalitesi taa ii yapacek kongazlıların yaşamasını. Kongaz küüyün 5 bindän zeedä yaşayannarında olacek kolaylık  kullansınnar  kaliteli içmäk suyu.

Kongaz küüyün su sistemanın optimizaţiyası verecek kolaylıı 1400 evä kullanmaa pak içmäk suyu. Bir su kuyusu şindän sora hazır Gagarina sokaanda, nışannadı Kongaz küüyün primarı Mihail Esir.

İşleri plana koyulu başarmaa yılın bitkisinädän.

 

Tekst: P.Barbova, video: A.Topal, montaj: E.Melnik