Kongaz küüyün Gorkiy sokanda diil çöktan başarıldılar işlär, angısının düzülmesinä harcandı bir million leydan zeedä.

270 metra yol Kongaz küüyün Gorkiy sokanda bulunardı pek kötü halda. Bu zoorladardı bu dolayın insannarın gezmelerini. Yol  fondun  yardımınnan  çöktankı problema çözüldü, nışannadı  yaşamak erin çörbacısı Mihail Esir.

Hepsi işlerä harcandı  bir milliomn leydan zeedä,  haberledi Kongaz küüyün primarı Mihail Esir.

Kongaz küüyün yaşayanı Andrey Uzun  pek seviner diişilmeklerä küüyüdä.

Büünkü günnä Kongaz küüyündä yaşȇr 10 bindän zeedä insan.

 

Tekst: P.Barbova, video: A.Topal, montaj: E.Melnik