Komratta geçti 10-cu turnir futbol veterannarın arasında. O adalıydı Moldovanın üülen tarafının talantlı sportçularına. Onnarın arasında Fedor Vlah, Andey Bolgar, Andrey Külaflı, Evgeniy Stançu, İvan Petrov, İlya Novak hem başka anılmış futbolistlär. Turnir topladı bireri hepsini, kim sever bu sport çeşitini ilerletmää.

Veterannarın turnirındü pay aldı 6 komanda – Komrattan, Kongazdan, Kirsovdan, Çadırdan, Valkaneştän hem Kantemirdan. Matçları notalardılar arbitrular – Sergey Roşka, Nikolay Karaman hem Nikolay Kusursuz. İlk eri aldı Komrat kasabasının komandası, ikinci eri- Kirsova küüyün sportçuları hem üçüncü eri Çadır kasabasının komandası. Çadır kasabasının komandasının oyuncusu Vladimir Manastırlı nışannadı, ani veterannar için bu turnir büük rolü oynȇȇr.

Vladimir Manastırlı, futbol veteranı: «Diil ilk sıra pay alȇrım turnirdä. İi urda hepsi geçiriler. Severim futbol oynuyu. İsteeriz, ki bölä turnir osun her yıl illeri dooru da».

Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo urguladı, ani turnir geçiriler Gagauziya başkanın İrina Vlahın iniţiativasına görä şansora onuncu sıra.

Sergey Stoyanoglo, Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı: «İrina Födorovna Vlah — Födor Mihayloviçin kızı. Bu adam Komrattakı futbolun veteranıydı, angısı ii uura kaldırdı bu oyunu bütünnä respublikada. Bu turnir dostluu ilerleder. Sevinerim, ki göreriz komandaların arasında diil sade Gagauziyadan veterannarı, ama Kantemirdän dä ».

Andrey Bolgarın kızı Tatiana Donçeva şükür etti turnirın kuruyucularını.

Tatyana Donçeva, Andrey Bolgarın kızı: «Gagauziya gençlik hem sport bakannıını isteerim şükür etmää, ani hazırladırar bu yarışmayı, hem İrina Födorovnaya Vlah da büük şükürlük, ani 10 yılın için bu turnir adet oldu. Bizim bobalarımız hem veterannarımız getirdilär burayı futbol oyununu, yıl- yıldan büüttülär evladlarda sevgiyi futbol oyununa».

Futbol veteranı Vasiliy Sukman adadı turnirın pay alannarına ilerletmää futbolu Gagauziyada.

Vasiliy Sukman, futbol veteranı: «Geçireriz bu turnirı bizim oyuncuları anmaa deyni. Onnarın çoyu gittilär yaşamaktan pek erken, ama onnar pek sevärdilär futbolu. Sanȇrım, ani siz dä ölä seversiniz bu oyunu, er geldiyseydiniz burayı».

Turnirın pay alannarın arasında vardı oyuncular taa da büük yaştan. Aksakalların nasaatın başı Vasiliy Arnaut danıştı onnara ii  laflarlan.

Vasiliy Arnaut, Aksakalların nasaatın başı: «Hepsi ihtiar insannarın adından şükür etmää isteerim, ani siz bu gün buradaysınınz da göstereceniz bir gözäl oyun».

Oyunun siiridecileri sayȇrlar, ani bölä olaylar fayda getirerlär cümneyä hem olȇrlar örnek gibi gençlerä.

Turnirın tarayıcılarına bitkidä verildilär üüsek ödüllär.

 

Tekst: Z.Efremova, video: A.Topal, montaj: E.Melnik