KDU geçti konferentiya, angısı Komrat Televideniyasında ilk programasının efirä çıkmasınınnan baalıydı. Konferentiyada pay aldılar Komrat televizionun ilk uzmannarı.

Komrat televizionun ilk uzmannarı annattılar nesoy kuruldu televizion hem angı zorluklar ozaman vardılar.

İlyä Anastasov, Komrat televizionun temelcisi, öndercisi: «Fikir kurmaa bir televizion bendä vardı taa ozaman, açan bän Gagauz Halkı akıntısının oturuşlarında bulunardım. Ozaman insannara haberlär sade Kişinövdan gelärdilär, burada bizdä televizion yoktu. Gagauz Halkı akıntısının oturuşların birindä, bän kalktım da söledim, ani bir televizion açmaa isteerim. Ozaman bu inanılmaz bir işti».

1989-cu yılın dekabri ayın 29-da Komrat televizionu yayınını başladı. Ozaman televizionun ilk diktoru ANNA LEBEDEVA kasabanın meydanından yaşayannarı Eni yıl yortusunnan kutladı.  Bu gün girdi istoriyaya nicä Gagauziyanın televizionun kurulmak günü.

İlyä Anastasov, Komrat televizionun temelcisi, öndercisi: «Efirä biz çıktık Moldovanın kanonnarına görä. İlk programaları bendä evdä bir içerdä çıkarardık. İçerdä vardılar saarı perdelär, angıları dekoraţiya gibiydilär. Lääzımnı şavkları koydu bizä Oleg Malay. Montaj probleması ozaman vardı hem o pek paalıydı».

Gagauz dilindä programaların ilk redaktoru Anna Jekova oldu. Jurnalistika zanaatına o bütün yaşamasını verdi. O sayȇr, ani jurnalistlerin baş daavaları diil sade haber yaşayannara vermää, ama kultura tarafından da terbietmää.

Anna Jekova, Gagauz dilindä programaların ilk redaktoru: «Bän herzaman savaşardım hazırlamaa ölä materialları, angıları dalgalandıraceklar yaşayannarı hem onnarın üreklerindä birär iz brakaceklar. Bu zanaatta işleyärkänä sän herbir temayı içindän geçiräsin lääzım».

KDU rektorun yardımcısı da kendi iş yolunu Komrat televizionundan başladı. O kutladı herbirini bu yortuylan.

Tatyana Rakovçena, KDU rektorun yardımcısı: «Bän 30 yıl geeri Komrat televizionunda işlemää başladım. 30 yılın süresindä çok iş yapıldı. İsteerim hepsini bu yortuylan kutlamaa. Ko ileri doru da işleyäsiniz hem ilerleyäsiniz».

Konferenţiya yapıldı KDU gagauz filologiyası kafedrasınnan hem Komrat televizionun ilk uzmannarınnan.

 

Tekst: T.Kazaku, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu