Komradın baş meydanında erleştirdilär 14 metralık Eni Yıl çamını. Getirdilär onu komşu küüdän. Eni Yıl simvolu 23 yıllık.

Komradın merkezini büük bir çam donaklȇȇr. Eni Yıl aacın üüseklii – 14 metra, onun payı 10 bin ley tutȇr.

Georgiy Sarı, Komradın primarın yardımcısı: «Çam aacını bu gün erleştirdik. Bu sıra onu taa ileri getirdik. Satın aldık Komradın dolayında».

Gagauziyanın baş çam aacını donaklayacek büük gözäl yortulu oyuncaklar hem şafkçaazlar.

Vasiliy Semenük, kasabanın komendantı: «Girländaları asacez. Biz onnarı satın aldık. Yarın avşamadan kararlȇȇrız başarmaa donatmaa çam aacını».

Georgiy Sarı urguladı, ani çam aacın yanında uşaklar yakışacek patredä çıksınnar. Eni yıl gecesindä, dekabrinin 31 –dä kasabanın yaşayannarına hem musaafirlerinä deyni dinnenmäk programası olacek.

 

Tekst: E.Ratkoglo, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu