Prima casa hem «İLK EV» programalarına görä 11 genç aylä var nasıl alsın kendisinä ev. Programanın eni pay alannarı için subsidiyaların sayısı kurdu 960 bin 400 ley.

Bu yıl Gagauzıyada «İLK EV» programasına istedi katılmaa 53 aylä, onnardan 52 aylä kabletti yardımı kuvetlerdän, haberledi avtonomiyanın finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva.

Tatyana Doyçeva, Gagauziyanın finans bakannıın başı: «Çıkışta programanın pay alanı için 2019-2021-ci yıllarına kaavilendi subsidiyanın sayısı . O kurȇr 4 million 750 bin 670 ley. Ama 2019-cu yılı için da para sayısı kurȇr 1 million 583 bin 557 ley. Getirerim aklınıza, ani bu yılın bücetinä plannandı  koymaa 2 million ley. Bu sayıya biz girdik».

Tatyana Doyçeva haberledi, ani o vakıttan, nicä başladı  işlemää İLK EV programası, Komratta ev kendisinä aldı 39 aylä.

Tatyana Doyçeva, Gagauziyanın finans bakannıın başı: «Çadır muniţipiyasında ev aldı 8 aylä, Valkaneştä, Kongazda, Çöşmä küüyündä, Dezgincedä hem Svetlıy küüyündä birär aylä ev alabildi. Ama üç aylä geçti avtonomiyaya yaşamaa da katılabildi İLK EV programasına».

Gagauziyada işleer PRİMA CASA programasının eklemesi, angısına görä devlet öder ipoteka kreditin 50%. Ama gagauz programasınnan bakılȇr subsidiyaların verilmesi regionun bücetindän da ödeniler ipoteka kreditin25%.

 

Tekst: N.Andrieș, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik