Gagaguziya Radio Televizionu Cümnä Kompaniyası enidän peydalandı STARNET hem TÜRKSAT yayın kaynaklarında. Büündan ötää GRT-yi var nicä siiretsinnär bütün Moldovanın hem başka devletlerin yaşayannarı.

Yaroslav Bulgaru, «GRT» CK tehnik uurunda baş uzman: «Biz genä döndük geeri Turksat sputnik yayın sistemasına, Moldovanın yaşayannarı genä var nicä siiretsinnär GRT-yı. Starnet internet yayınına».

«GRT» CK tehnik uurunda baş uzman Yaroslav Bulgaru nışannadı, ani GRT kanalı peydalanacek Gagauziyanın hepsi kablo yayınnarında.

Yaroslav Bulgaru, «GRT» CK tehnik uurunda baş uzman: «Biz bu soruşlan başladık işlemää. Kablo yayınnarın taa çoyu GRT-yı şansora yayınneerlar. Umutlanerız, ani kısa zamanda GRT peydalanacek başka kablo yayınnarında da».

Aklınıza getireriz, ani avgust ayında yıldırım urması sebeplerindän peydalanan bozukluklardan sora GRT bir ara yayına çıkamadı. Büünkü gündä GRT yayınlaner Moldtelecom, Starnet hem Turksat yayın sistemalarında.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu