Kongaz küüyün kultura evindä başarıldılar işlär örtünün diiştirilmesindä. Onnar sürttülär iki ay.

Kongaz küüyün kultura evin örtüsü lääzımdı çöktan diiştirilsin. Onu yaptılar demirli keremettän. Paralar diiştirmää deyni örtüyü geçirildilär kapital investiţiyaların programasına görä.

Kongaz küüyün kultura evin çörbacısı İosif Buzadjı nışannadı, ani ileri dooru lääzım yapılsınnar işlär yapının içindä.

Yapının düzmäk işlerinä  lääzım yakın 7 million ley. Kongaz küüyün kultura evi başladı çalışmaa 1972-ci yılda.

 

Tekst: P.Barbova, video: A.Topal, montaj: E.Melnik