Komratta resim okulun üürenicileri kablettilär gramotaları halklararası Çehiya devletin yarışmasında.

Resimcilik uurunda üüsek çıkışları için gramotaları kablettilär Dm. Savastinın adına resim okulun üürenicileri.Yılın çeketmesindän uşaklar pay aldılar devlet hem halklararası yarışmaklarında. Bu sergilerdä okulun üürenicileri kablettilär üüsek ödülleri, haberledi okulun başı Sergey Savastin.

SERGEY SAVASTİN, resim okulun başı: “Hepsi gider ii uurda, neçinki uşaklar sergilerdä kendi becermeklerini göstererlär. Yarışmaklarda pay alarkan, üürenicilär kendi resimcilik uurlarını illerlederlär. Sayȇrım,ani bizdä hepsi islä gider, uşaklara adamaa isteerim sade ii başarları”.

Uşaklar, angıları gramotaları resimciliktä ii başarlar için kablettiilär, paylaştılar, ani onnar isteerlär kavileştirmää kendi becermeklerini.

Bän hiç düşünmäzdim, ani benim resimin sergidä olacek en ii yaratmaların arasında. İsteerim şükür etmää Sergey Savastinı, neçinki o yardım etti bölä çıkışa etişmää.

İsteerim adamaa benim kollegalarıma ii başarları, deyni üürensinnär islää, deyni onnarda olsun en ii resimnär, deyni sergilerdä ilk erleri alsınnar, zanaatlansınnar resimciliklän hem illerletsinnär onu.

Dm. Savastinın adına resimcilik okulu çalışȇr taa 1983 yıldan beeri. Büünkü gündä okulda  hem onun filiallarında üürenerlär 140 zeedä uşak.

 

Tekst: Z.Efremova, video: A.Topal, montaj: İ.Varban