Kışın gelmesıninnän maşinaların saabileri alatlȇȇrlar tekerleklerin rezinalarını kış rezinasına diiştirmää. Bunu yapmaa deyni MD-dä maasuz vakıt kuralları var. Bundan kaarä, ama maşinaların kullanıcıları lääzım bilsinnär, ani herbir transport gündüz şavklarınnan lääzım gezsin.

Suukların yaklaşmasınnan türlü transport saabileri başlȇȇrlar düşünmää nezaman tekerleklerin rezinalarını läzım diiştirmää. Kış zamanında yaz rezinaylan gezärkänä, var nicä türlü yol razgelmelerinä sebep yaratmaa, nışannadı Gagauziyanın Poliţiya bakannıın presa izmetin uzmanı Anna Kotar.

«Bir belli gün, nezaman lääzım rezinayı diiştirmää, yok. Kurallara görä, eer yollarda varsaydı buz, yada kaar, saabi lääzım diiştirsin», — dedi Anna Kotar.

Eer maşinanın tekerleklerinin rezinası diil sä havayä görä, ona var nicä 900 – dän 1500 leyä kadar ceza koyulsun.

«Bileerim, ani kasım ayın birindän lääzım diiştirmää», — dedi bir maşına kullanıcısı.

«Da, diiştirdim. Beki sabaa yayacek kaar, bän neredän bilerim», — söledi taa bir şoför.

«Pek kahırlanȇrım aylemin hem kendimin saalımız için», — cevapladı taa bir maşına kullanıcısı.

Hep ölä nışannandı, ani gündüz läzım gezmää koşulu şavklarlan.

«MD kurallarına görä kasım ayın 1-dän baba marta ayın 31-nä kadar koşulu şavklarlan gündüz da  lääzım gezmää.  Bu iş yapılȇr yol razgelmelerini aazaltmaa deyni», — haberledi Anna Kotar.

Polis uzmannarı lääzım sölesinnär maşinaların saabilerinä eer onnar esap aldıysadılar, ani maşinada şavklar koşulu diil.

Korr: «Siz herzaman mı koşulu şavklarlan?»

«Diil herzaman, ama bölä havalarda savaşȇrım», — dedi şoför.

Polis uzmannarı teklif ederlär maşinaların saabierinä kış rezinalarını vakıtlan satın almaa. Dikkat olamaa hem gözletmää hava durumunu.

 

Tekst:  Т.Каzaku, video:G.Stavilov, montaj: M.Kazaku