Komrattakı muzıka okuluna etişmeer üüredicilär. Okulun administraţiyası gelän yıla kabledämeyecek hepsi isteyenneri üürenmää.

Muzıka okulun direktoru Dmitriy Timofti var olan problemanın sebeplerini.

Dmitriy Timofey, Коmradın uşak muzika okulun direktoru: «Var kimi sebeplär – birinci klasa çok uşak geler. Bu yıl 128 uşak geldi. Uydurarsak geçän yıllan — 64 uşak ilk sınıfa geldi. Bizä lääzım üüredicilär gitarada, pianinoda,  kemençedä, hormeyster. En pek onnar lääzımnı bizim filiallarda».

Muzıka okulu işleer 57 yıl. Her yıl o alȇr 7 — 12 yaşınadan: fortepiano, kemençä, halk, üflemä, teoretik hem hor klaslarına.

Dmitriy Timofey, Коmradın uşak muzika okulun direktoru: «İşleer diil sade Komratta muzıka okulu, onun filialları da çalışȇr: Kongazda, Svetlıyda, bu yıl çeketti çalışmaa filial Kongazçıkta da. Bütündän bizdä 46 üüredici hem 330 uşak».

Direktor bildirdi, ani Kongazdakı filiala lääzım hormeyster hem üüredici kemençedä.

Dmitriy Timofey, Коmradın uşak muzika okulun direktoru: «Orada lääzım hormeyster. İnanȇrım, ani gelän yıla 20 uşak gelecek. Er bölärsälär yapıyı muzıka okuluna deyni, yakın küülerdän dä uşaklar Kongaza gideceklär. Belli ki lääzım hor hem uzman, angısı bu zanaatı götürecek».

Genç uzmannar, angıları geleceklär çalışmaa üürenmektän sora, kabledäbileceklär yardım parasını, angısını ödeyeceklär 3 yılın içindä.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: A.Garçu