Todur Zanet adına Kongaz küüyün teoretik liţeyindä koşturuldu eni isıtmak sisteması. Yapma deyni onu paraları geçirdi Yaponıyanın büük elçilii Moldovada.  Kıran ayın 5-dä liţeya geldilär Gagauziyanın başkanı İrina Vlah hem Moldovada Yaponiyanın elçisi Masanobu Yoşi.

Todur Zanet adına Kongaz küüyün teoretik liţeyi bu yıl tamannadı 40 yılını.  Üürenmäk kurumunda çöktan lääzımdı diiştirmää isıtmak sistemasını. Yardıma geldi Yaponıyanın büük elçilii Moldova devletindä. O geçirdi 73 bin dollar.

“Büünkü günä programaya görä 64 proekt yapıldı. Çoyu okullarda, uşak başçalarında hem da liţeylerdä. Bu programanın yardımınnan Yaponiyanın  hükümeti çalışȇr taa kaliteli yapmaa Moldova devletin insannarın yaşamasını bölä uurlarda, nicä mediţina, üüretim hem başkalarını”, — nışannadı Yaponıyanın Büük elçisi Moldova devletindä Masanobu Yoşi.

Yaponiyanın büük elçisi Moldovada pek esaba alȇr bir sıra soţial proektlerin ilerlemesini, nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

“Pek çok proekt giriştiriler Yaponiyanın büük elçisinnän Moldovada. Önemli nışannamaa, ani hepsi bu proektlär doorudulu memleketin insannarın soţial yaşamasına hem pek önemli nışannamaa, ani okullarda geçer düzmäk işleri,  yısıtmak sısteması geçiriler hem investiţiyalar doorudulu üüretim hem saalıı korumak uurlarına”, — urguladı İrina Vlah.

Liţeydä üürener 500-dän zeedä uşak hem çalışȇr 102 uzman. Onnar için yapılı lääzımnı koşullar.

“Biz — hepsi uzmannar, üürenicilär, ana – bobalar çok maasuz sizä hem da Yaponiyanın yaşayannarına söleriz o işlär için, angılarını yapȇrsınız bizim için. Siz bizim uşaklar için düşünersiniz. Ko sizin programanız ileri dooru da çalışsın”, — danıştı Yaponiya elçisinä Mariya Çebanova, Todur Zanet adına Kongaz küüyün  teoretik liţeyin başı.

Liţeyin ana-bobaları pek mutlu, ani onnarın uşakları üüreneceklär sıcakta.

“Bän ana gibi pek mutluyum hem raatım, nesoy koşullarda üürenerlär benim uşaklarım. Bitki iki yıl onnar için yapılı hepsi üürenmää deyni. Onnara sıcak hem da vakıdında doyurulu Gagauziyanın kuvetlerin yardımınnan”, — dedi üürenicilerin birin anası Mariya Uzun.

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın öndercisi Natalya Kristeva çizgiledi, ani uşaklar için hatır – bu avtonomiya kuvetlerin ilk davaası.

“Halizdän bölä proektlär pek lääzımnı hem faydalı bizim uşaklar için. Onnarın gelecää olacek ii. İsteerim sölemää, ani bu üürenmäk kurumunda , bu ilk proekt diil. Hep ölä diil bitki dä”, nışannadı Natalya Kristeva, Gagauziyanın üüretim bakanı.

Liţeydä koyuldu 8 zamandaş kotöl, geçirdilär isıtmak sistemanın trubalarını hem batareyaları.

 

Tekst: P.Barbova, video: A.Topal, montaj: E.Melnik