Kirsovo küüyündä bütündän giderlär işlär Lenina sokaanda yolların hem trotuarların yapılmasında. Başarmaa deyni proekti plana koyulu gelän yıla.

İşlär Komrat – Djurdjuleştı yolun düzmesindä Kirsovo küüyünda bütündän giderlär kış zamanında da. Yapılȇrlar yolun kenarları hem da trotuarlar. Yaparkan işleri düzücülär karşı geldilär bir sıra problemaylan, nişannadı yaşamak erin çörbacısı Sergey Sapunji.

«Direklär erleşik küvetlerdä, angıları zoorladȇrlar işi hem da büünkü günä korkunçlu. Biz umutlanȇrız, ani gelän yıla hepsi bizim soruşlar bakılaceklar, ama onnar bizdä diil az. Sanȇrım, ani yapan işleri kurumu eseba alacek, neçinki onnar pek önemli, nicä bizim yaşayannar için, ölä da insannarın saalıkları için», — nışannadı Sapunjı.

İşçiär lääzım yapsınnar merkez yolunu hem da yapılsın erlär, geçmää deyni evlerä.

«En büük bizim acımız o, ani lääzım paklansınnar köprülär hem da elbetki yapılsınnar su akıntıları. Umutlanȇrız, ani 2020-ci yılda hepsi işlär başaralaceklar, esaba alanacek korkunçlu gezmäk. Direklär esaba alınmadılar proekt uurunda çalışan uzmannarlan, ani onnar erleşeceklär o erdä, neredä su akıntıları. Bän pek umutlanȇrım, ani proerktä diişilmeklär olaceklarlar, geçirmää deyni direkleri korkunçsus erä», — dedi Sapunjı.

Gelän yıla plana koyulu hep ölä köprünün yapılması hem da şafkın geçirilmesi. Hepsi bu işleri Kirsovo küüyündä yapȇr Ukraina devletin düzmäk işlerin kampaniyası.

 

Tekst: P.Barbova, video: А.Тopal, montaj: Е.Меlnik