İnnoţentr inkubatoru geçirer gençlik biznez ideyaların yarışmasının bitkisini. Projektlär kabledilerlär innovaţiya hem turizma uurunda.

İnnoţentr  işleer birkaç uurda kendi kullanıcılarınnan, yardım eder grant yardımnarı kazanmaa, kendi innovaţiya uurunda inkubatorları kurmaa  hem gençlärlän barabar çalışmaa, haberledi merkezin başı Alla Leviţkaya.

Alla Leviţkaya, merkezin başı: «Bizdä 4 proekt innovaţiya uurunda hem 2 turizma uurunda finala çıktılar. Bu proektların malları teklif edileceklär turistlerä — «Baur» hem «Mürdä». Proektları notalamaa deyni İntelektual hem illerlemäk merkezindän maasuz ekspert teklif edildi. Bu merkez sora işleyecek proektların avtorlarınnan deyni ilerletmää onnarı.

Notalamak komisiyasınn azası Vadim Yaţkeviç annattı nesoy kriteriyalara görä notalanȇrlar proektlär.

Vadim Yaţkeviç, İntelektual hem ilerlemäk merkezin eksperti: «7 kriteriyaya görä notalacez proektları, biz bakacez  innovaţiya uuruna, biznez hem perspektiva uuruna, deyni o var nasıl illerlesin gelecek zamanda. Var taa üç kriteriya baalı biri birilerinnän, angıları hep önemli ».

Yarışmanın pay alanın birisi Aleksandr Baboglo yaptı prezentaţiya bir üüsek tehnologiya innovaţiya tertipinä, angısında var nicä olacek Komrat kasabanın hepsi soruşların bakılmasında pay almaa. Proektın paası – 5 bin dollar.

Aleksandr Baboglo, yarışmanın pay alanı: «Bizdä var kolaylık bu proektı aslıya çıkarmaa, ama lääzım finans yardımı. Toçka rosta kurumu isteer yardım etmää bu proektın illerlemesinä deyni yardımnamaa kasabaya taa ii olmaa».

Yarışmanın tarayıcıları kabledeceklär grantları 5 bin leydän – 15 bin leya kadar Bakannık komitetından.