Gelän yılda avtonomiyanın büdjet proekti kuracek 1 milliard 72 millin ley. Bunun için haberledi Bakannık komitetin  finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva.

Avtonomiyanın büdjeti ışlettırlendı devlet hem reginal kanonnanara görä. Onun strukturasına girerlär gelirlär hem kayıplar, nışannadı Bakannık komitetin  finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva.

Kendi gelirlerdän Gagauziya gelän yılda 80 million ley doorudacek soţial ekonomika sferalarına, haberledi Bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo.

Hepsi davaaları, angıları yazılı bücet proektindä biz lääzım yapalım, nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Kanon proektını Bakannık komitetin azaları kararladılar. Büün geçtilär dokumentin cümnä okumakları.