Gagauziya kendi kulturasını temsil edecek Halklararası yardımcı yarmarkasında Kişinövda, kıran ayın 8-dä. Avtonomiyanın Yaradıcılık Evlerin terbiedenneri göstereceklär gagauzların millet imeklerini, şaraplarını hem uşakların el işlerini.

Yardımcı Yarmarka geçecek Kişinövun Moldexpo merkez pavilyonundan, kıran ayın 8-dä. Moldovada hem aşırıda yaşayan türlü milletlerin temsilcileri kendi kulturalarının göstereceklär. Halklararası yardımcı panayırında Gagauziya pay alacek seftä.

АLÖNA YALANJİ, Gagauziyanın kultura bakannıın uzmanı: «Bizim kendi erimiz olacek, angısını millet stilindä donaklayacez. Satacez gagauz şaraplarını, uşakların ellerinnän yapılı suvenirları, usta yaratmalarını, hep ölä teklif edecez kuru meyvaları hem emişleri, resimcilerimiz dä seçtilär kendi resimnerini, angıları olacek kolaylıımız satmaa».

Alöna Yalanji belli etti, ani yarmarkada teklif edilecek gagauzların millet kufnesi, angısını yakışacek herkezi datsın. Yardımcı yarmarka – unikal kolaylık daalmaa türlü halkların kulturasına hem adetlerinä.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik