2020 yılda Moldovada peydalanaceklar punktlar, nereyi toplanaceklar eski kullanılmadık ilaçlar. Bu işi hazırlȇȇr İlaçların agentstvosu. Bu proektın girişririlmesindän sora ilaçlar, angıların geçti kullanılmak vakıdı, toplanılaceklar aptekalarda maasuz tertiplerä.

Şindiya kadar Moldovada yoktu bir dä sistema, angısı yardımnayaceydı ekologiya uurunda dooru yoketmää eski ilaçları, angıların vakıtları geçtilär da onnarı olmaz içmää. Devletin yaşayannarın kimi atȇrlar onnarı, kimi dökerlär kanalizaţiyaya – bu getirer zarar naturaya hem insanın saalıklarına, sayȇr ilaçların agentstvosunun başı Zinaida Bezverhni.

Zinaida Bezverhni, İlaçların agentstvosunun başı: «Bu olacek ölä bir maasuz tertiplär,  angılarında toplanaceklar hepsi eski ilaçlar, neçinki onnar zarar var nicä getirsinnär küçük uşaklara hem ihtiar insannara, açan o poşetlär dolaceklar eski ilaçlan, onnarı yollaceklar aptekalardan ilaç agentstvosuna maasuz yoketmäk için. Aptekalara bu büük zarar olmayacek, neçinki maasuz bu eski ilaçlar için onnara verilecek poşetlär parasız».

Avtonomiya yaşayannarı paylaştılar,ani satın alȇrlar  sade okadar ilaç, ki sora onnarı atmamaa.

«Biz nicä pensionerlar sıkça gideriz aptekaya, kullanılmadık ilaç az toplanȇr».

«Bizä herzaman lääzım tansion için ilaçlar, onnar kendi kullanmak vakıdını kaybetmerlär».

Eski kullanılmadık ilaçların toplanmasınının proektı giriştirilecek deyni azaltmaa zararı naturaya. Bundan kaarä insana haberlenecek, neçin bu iş yapılacek hem nasıl dooru lääzım yoketmää eski ilaçları deyni zararlanmamaa.