GHT bilim, üüretim, kultura, dil hem kult komisiyası seslemekleri geçirdi Gagauziyanın kanon proektini «Tamannamaa ana-bobaların ödemeklerini uşak başçalarında uşakların imesi için» açıkladılar.

Kanon proekti, esaba alȇr uşakların doyurulmasını uşak başçalarında, gimnaziya – uşak başçalarında öncä Bakannık komitetin oturuşunda bakıldı. Bundan sora o lääzımdı seslenilsin cümnäylän.

Natalya Kristeva, Gagauziyanın üüretim Bakannıın başı: «Büünkü günä uşaan bir günnük imesi 26 ley 26 ban kurȇr. Onnardan 17 leyi devlet büdjeti ödeer. Kalan paraları ana – bobalar ödeerlär. Biz kararlȇȇrız onnarı  dä ödemää».

Ana – boba ödemeklerin erinä uşakların imesini finanslayacek Gagauziyanın büdjeti, angılarını verecek primariyalar, onnara da geçirecek üüretim Bakannıı.

Оlesä Tanasoglo, soţial soruşlarında başkanın yardımcısı: «Programa boşuna teklif edilmeer. Bu yılların içindä çok sıra karşılaştık problemaylan, ana – bobalar aalaşȇrlar, ani problemalı çıkȇr ödemää. Kanon proekti bunun için kabledildi».

Kompensaţiyanın sayısı çekilecek MD kanonuna görä.

Еlena Patraman, Komradın 5-ci uşak başçasının başı: «Problemalar var, nicä dokumntlerin tarafından, ölä dä malların kabledilmesinnän. Biz  sira geler aldanalım o işlerä, angılarınnan hiç diil lääzım ulaşalım».

Cümnä seslemeklerindä pay aldı ana – bobalar da.

«Onnar, kimin var çok uşaa, aylä büdjetindä duyulȇr. Bu soruş bizim ayledä kapanacek da biz görecez, nereyä vergilerimiz gider».

Kanonun çalıştırılması uşakların parasız imesindä 2020 – ci yılda lääzım olacek 11 mln.ley.

 

Tekst: E.Ratkoglo, video: A.Topal, montaj: İ.Varban