Moldovanın anılmış opera türkücüsü Aleksey Botnarçuk hazırlanȇr konţerdä, angısı geçecek Komradın Kultura evindä kıran ayın 15-da. Kendisi için hem yaşamasında en sevän işi için – muzika için artist annattı intervyusunda GRT kanalına.

«Muzika — o en gözäl iş, angısı var er üzündä, neçin deyni muzıka var herbir sırada hem hepsi yortularda. Muzika o bir yortu», — nışannȇȇr Aleksey Botnarçuk.

Aleksey Botnarçuk sţena için taa küçüklüündän düş güdärdi. Türlü zoorlukları geçeräk o başarer Gavriil Muziçesku adına muzika hem incäzanaat akademiyasını.

«En ilkin üürendim muzika şkolasında, sora Kişinövun konservatoriyalarında. Sora işledim yabancılıkta türlü devletlerin opera teatrularında. Sade bundan sora bän döndüm Moldovaya yapmaa deyni kendi konţertlerimi, angılarınnan biz büün zanaatlanȇrız», — annadȇr türkücü.

Aleksey annadȇr, ani büünnän büün o herzaman sţenaya çıkarak pek korker, ama her gün işleer, bu korkuyu yok etmää deyni hem kendini taa kaavi duymaa deyni.

«Zorluklar var herbir adımda. Herzaman savaşerım taa çok işlemää olamaa deyni bir basamak taa üüsek uurda», — söleer artist.

Aleksey sayȇr, ani incazanaat uurunda herzaman var nereyi kalkınmaa, ama bunun için lväzım çok işlemää. İncäzanaat yardım eder ona taa islää dünneyi annamaa.

«İş tarafından taa var nereyi büümää, var çok zorluklar, ama biz hep okadar yıkarı kalkınmaa savaşerız. Bän sanmȇȇrım, ani nesoy sa üüsekliklerä kalkındım. Benim büük plannarım var. Onnarın gerçeklenmesi için lääzım çok işlemää.  Bän pek severin incäzanaatı, severim jurnalistikayı, aşçılıı», — paylaştı Aleksey.

Muzika kaaplȇr Alekseyin bütün yaşamasını. Yaşamasının maanasını o muzikada görer.

«Bän türlü stillerdä muzikayı severim. Maikl Djeksondan sora bän var nicä şanson sesleyim. En önemli, ani muzika ürektän gelsin, ozaman onu seslemää da isteersin», — nışannȇr türkücü.

Aleksey Botnarçuun konterdindä Komratta stenadan öteceklär Muslim Magomaevın, Eduard Hilin, İosif Kabzonun yaratmaları.

 

Tekst:T.Kazaku, video: A.Topal, montaj: M.Kazaku