Kanon proekti «Kapital investiţiyaların Kanona diişilmeklerin geliştirmesi için» bakıldı industriya, düzücülük, transport hem baalantı GHT maasuz komisiyasınnan.

Kanon proektin neeti – kapital investiţiyaların paylaştırmasında haklı hem doorulukçu mehanizmasını çalıştırmaa.

«GHT bakışı lääzım esaba alınsın, bakılsın hem kabledilsin. Kanon organın bu davası», — nışannadı GHT deputatı, proektin kurucusu Nikolay Raya.

Svetlıy küüyün primarı Pavel Filçakov açıkladı, ani regionun ilerletmäk programası esaba alȇr önceli çalışmayı.

«Bän 10 yıl savaşȇrım inandırmaa, ani Svetlıyin Kultura evi – region uurundan obyekt. Geçän yıl ona regional programasından para verilmedi, Ferapontyevkaya sa verildi 3 mln. ley. Bän, nicä primar, annamȇȇrım bunu», — dedi Filçakov.

Onu tutturdu HT deputatı Aleksand Tarnavskiy. O belli etti, ani deputatlar yalvardılar HT başını danışsın Bakannık komitetinä yalvarmaklan versinnär Gagauziyanın obyektlerin listesini.

«Regionun proektleri kapital investiţiyaların Kanonunda yazılı, ani region uurunda proektlär baalı ȇkonomikanın ilerlemesinnän, proektlär, angılarını var nicä çözsün erideki kuvetlär, finanslȇȇr erideki kuvetlär», — nışannadı Tarnavskiy.

Komradın primarı Sergey Anastasov teklif etti hepsini dooru bu soruşa yaklaşmaa.

«Çoyu kultura oluşları Komratta geçiriler. Hepsi obyektlär, İhtiarların evini biz finanslȇȇrız. 2014-2015-ci yıllarda Kulturanın tutturmasına 6 mln. ley harcandı. Bitkidä borçların sayısı 12 mln. dolar kurdu, makar ki sayȇrsınız, ani hepsi paralar Komratta», — urguladı Anastasov.

Kanon proektlerin avtorların birisi Ekaterina Jekova akıla getirtti, ani baştan teklif edildi, ki erideki kuvetlärä verilän finansların 90%, 10% kalsın başka proektlerä.

«Erideki kuvetlär taa ii bilerlär ne lääzım yapmaa yaşamak erindä. Paralar onnara lääzımnı, çünkü küülerdä çoyu infrastruktura obyektleri taa yapılmadı. Seslärkänä sizi, annȇȇrım, ani erideki kuvetlerä lääzım verilsin finansların 90%, 10% region proektlerinä doorutmaa», — açıkladı firirini Jekova.

Kongazçik küüyün primarı Dmitriy İkizli söledi, ani 90/10 fondun pay edilmesi zeedä uymȇȇr, bölmäk 50/50 taa dooru olacek.

«Region proektlerin 50% lääzım kullansın Gagauziyanın yaşayannarı. Biz dä isteeriz, ani 50% nesoy-sa proekt çalıştırılsın Kongazçikta. Te ozaman belli olacek nesoy proektä harcanacek paralar», — dedi İkizli.

Açıklamakların sırasında, Gagauziyanın Kanonuna «Kapital investiţiyaları için» teklif edildi geliştirmää diişilmekleri hem tamannayan cümleleri, angısı avtonomiyada işleer 2017 yılın hederlez ayından.

 

Tekst: Е.Ratkoglo, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku