Moldovada Vengriya devletin Büükelçiliin temsilcileri annattılar KDU studentlerinä Vengriyanın tarafından verilän stipendiyalar için. Onnarı KDU studentleri gelän yılda var nicä başlasınnar kabletmää.

Stipendium Hungaricum stipendiya programası 213-cü yılda işlemää başladı. O dorudulu yabancı devletlerdän Vengriyaya üürenmeyä gelän studentleri desteklemää deyni. Programaya girer parasız üürenmäk, stipendiyalar, parasız yaşamak, hem mediţina sigortası. Moldovada bulunan Vengriya devletin Büükelçiliin temsilcileri annattılar KDU studentlerinä Vengriyada üürenmenin  başarıları için.

«Bizim baş davamız — bulmaa o üürenicileri, angıları Evropada üürenmää isteerlär. Hepsi, kim biler englis yada başka dilleri var nicä stipendiya kabletsinnär. Bu kolaylıı var nicä kullansınnar bakalavr ekzamennerini verennär dä. Onnar var nicä gelsinnär üürenmää Vengriyanın universitetlerinä.  Moldovanın vatandaşlarına 30 üürenmäk eri veriler», — haberledi diplomat Andras Fülep-Gabor.

Diplomat annattı, angı bilgilär lääzım olsunnar Vengriyada üürenmää isteyän studenttä.

«Pek islää, eer üürenici lafedärseydi englis dilindä, ama bu okadar önemli diil. Moldovanın Üüretim Ministerliin saytında var anketa, angısını lääzım doldurmaa.  Bundan sora ayırılȇrlar o üürenicilär, angıları Vengriyaya üürenmeyä giderlär «, — haberledi diplomat Andras Fülep-Gabor.

Bakmayarak bu kolaylıklara,  KDU studentleri pek alatlamȇȇrlar yabancılaa üürenmää gitmää.

«En ilk sırada buluner, ani bu pep islää bir kolaylık bizim studentlerimizä deyni.  Orada pek islää stipendiyalar verilerlär. Ama hep okadar bän bizim universitetä kalmaa isteerim. «, — söler Anna Altıpamak.

Studentlerä deyni aşırıda üürenmää deyni eni kolaylıklar açılerlar. Evropanın universitetlerini başardıktan sora onnar faydalı var nicä Gagauziyada işlesinnär.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku