Kolaylıksız insannar pek sık kalȇrlar kendi problemalarınnan üz – üzä. Onnarı sade bir keret yılda dünnä uurunda anȇrlar – dekabrinin 3 – dä – halklararası kolaylıksız insannarın günündä. Bu insannarın arasında Komrat kasabasının yaşayanı Mariya Kara da.

Komrat kasabasının yaşayanı Mariya Kara karşı geler bir sıra zorluklan, neçin ki kendisi lääzım onnarı çözsün. Ama buna para etişmeer. Karıya yardım eder onun anası.

«Gittim kızıma, da açan iki yıldan sora gelärdim evä, bendä koptu tromb. Açan geldim, beni bolniţaya aldılar da koydular gangrena diagnozunu. Yanvarin 20-dä operaţiya yaptılar da ayaamı kestilär. Operaţiyayı yaparkan, grijayä diidilär, bundan sora bir yıl yattım. Ama yavaş-yavaş hepsi geçti. Ama hep okadar zor», — paylaştı Mariya.

Büünkü durum, angısına düştü  Mariya Vladimirovna, koydu karıyı üürensin ev işlerini yapmaa, ama hep okadar ona zor.

«İmää yapȇrım, orada plitayı gördünüz. Yazın dışarı çıkardım, orada imää yapardım. Bulaşıkları yıkardım. Anam aul içindän   eşillikleri koparardı, bän da onnarı paklardım. Sora anam panayırda onnarı satardı, ekmää kazanardı. Bän kablederim grupayı 500 ley, mamu da pensiyayi 1800 ley. Ama bizä etişmeer», — annadȇr karı.

Zor sınaşmaa invalid statusuna, ozaman açan birerdän yardım yok.

«İki yıl, nicä ayaamı kestilär. Biri da gelmedi sorsun ne yapȇrım. Danıştım yardım için erindeki hem regionun kuvetlerinä, ama hepsi susȇrlar, sölerlär, ani  bildirimi yardım için kendim lääzım yazım. Mamu söleer: “Nicä bän onu sizä geterecäm?” Lääzım taksi, para beni getirmää deyni. Lääzım kaldırmaa hem indirmää beni — nicä bunu yapmaa? Kimsey gelmeer. Sade bir sira klisedän yardım verdilär. Benim pek canım acıyer», — üzüntüylän söyler Mariya.

Mariya  Vladimirovnada  var bir  istedii  — kabletmää protez da ayaa kalkmaa. Karı  umutlanȇr, ani onun bu düş gütmesi aslıya çıkacȇk.

«En pek isteerim bendä protez olsun. İslää bir protez, ki bän gezeyim. Biz Kişinöva gittik, orada yapȇrlar protez, ama o 13 kila çeker. Pek aar hem da zor gezmää. Var nasıl iilin bir protez yapmaa, ama o pek paalı 5 bin evro. Hem taa reabilitaţiya yakın 100 dollar bir gündä. Bunu var nasıl Ukrainada yapmaa. Bän pek isteerim, ama zor. Benim kızım toplȇȇr para, ama etişmeer», — umudunu paylaşȇr Mariya.

Mariya Vladimirovna umudunu kaybetmeer. O biler, ani dünnedä var çok ii ürekli insan, da o umutlanȇr, ani onnarın yardiminnan onun istedii olacȇk da o ayaa kalkacȇk.

 

Tekst: N.Andrieş