«Gagauzların namuz kodeksi» kiyadın prezentaţiyası Komratta geçti. Onun avtoru — istoriya bilgilerindä doktor Stepan Bulgar.  

Gagauzların moral kodeksi kurulardı çok yılın içindä. Gagauz etikasının, yaşlı insannara saygıyı hem onnara hatır güütmesi — bunnar bu halkın diil yazılı kanonnarı,- açıkladı kendi kiyadında istoriya bilgilerindä doktor Stepan Bulgar.

“Söleyeräk gagauz kulturasının, dilin hem istoriyanın ilerlemesi için biz diil lääzım unudalım kendi halkımızın namuzluu için”,- söledi Gagauziyanın bilim-araştırmak merkezin başı İrina Konstantinova.

İstoriya bilgilerindä doktor Stepan Bulgar çok yıl aaraştırdı gagauzların namuzluunu hem hatırlıını. O gagauz folklorundan örneklerä analiz yaptı. Bu örneklär girdilär  diil yazılı kodeksin kuralları.

“Herbir millet kendi kulturasını, üzünü hem özelliini koruyer”,- söledi bilim-araştırmak merkezin uzmanı Grigoriy Radov.

«Gagauzların namuz kodeksi» kiyadın tiraji 100 ekzemplär kurȇr. Ama avtor plana koydu tiraji zeedeletmää.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik