KDU uzmannarı  hazırlȇȇrlar Gagauziyanın toprakların elektron kartasını. O yardım edecek avtonomiyada çiftçilik bölümün ilerlemesindä.

KDU uzmannarı başladılar işlemää çiftçilik uurunda geoinformaţional tehnologiyaları proektinnän. Bunu yapmaa deyni onnar kursları geçtilär. Bu proekt için yapıldılar toprakların aaraştırmaları, belli edildi toprakta bulunan azot, fosfor hem kaliy  sayısı.

Bu proekt yapılȇr Gagauziyanın çiftçilik uurunda çalışan uzmannara deyni, nışannadı agrar fakultetin başı Sergey Kara.

KDU rektoru Sergey Zahariya nişannadı, ani bu proekt gerçeklener universitetin innovaţiya merkezin yardımınnan.  Gagauziyanın hepsi meralarına yapılacȇklar foto hem video dokumentleri. Bu proektä görä araştırılacȇk 100 ektar toprak.

Proektin baş needi — Gagauziyanın topraklarının kalitesini lääzımnı uura getirmää hem çiftçilik uurunda gübrelerin kullanmasını aazaltmaa.

 

Tekst: T.Kazaku, video: A.Topal, montaj: E.Melnik