Valkaneş kasabasının yaşayanı, tertipläärkana aulunu, buldu 2 garanayı. Bunu için o haberledi Valkaneşin poliţiyasına dekabrinin 1-dä.

Haberi aldıynan, polisçilär granataların bulunmuş erinä gidip, dolayladılar onu içişleri ministerliin kriminalist laboratoritanın maasus uzman grupası gelenä kadar. Granatalar alındı aaraştırmalara, haberledi Gagauziyanın poliţiya bakannıın pressa izmeti.

Şindi bu olayın aaraştırmaları yapılȇlar, angıların çıkışlarına görä alınacȇk kararlar kanonnara görä.