İlaçların instrukţiyaları, angıları satılȇrlar Moldovanın aptekalarında, lääzım olsunnar iki dildä: devlet dilindä hem rus dilindä. Bölä bir kanon iniţiativasınnan çıktılar soţialist partiyasından deputatlar parlamenttä. Bu kanon yaradıldı, neçinki pek çok danışmak vardı ihtiar insannardan, deyni ilaçların instrukţiyaları olsunnar rus dilindä dä, deyni taa ii annamaa nesoy ilaçları kullanmaa.

İlaçların instrukţiyaları lääzım olsunnar hem moldovan, hem rus dilindä, sayȇrlar avtonomiyanın yaşayannarı. Satın alıcıların hakların korumasında kanonun ilk bölümün 5 statyasında söleniler, ani insan  lääzım  kabletsin dooru informaţiyayı, deyni bilmää, nicä kullanmaa satın alınmış malı. İlaçların kanonunda 6 bölümün  23 statyasında haberlener, ani instrukţiyanın neeti korumaa satın alıcıların haklarını hem vermää insana dooru haberleri, nasıl kullanmaa ilaçları.

Moldovanın diil hepsi yaşayannarı biilerlär devlet dilini, onnarın çoyu ihtiar insannar. Hep onnar da taa çok ilaç satın alȇrlar, urguladı Parlamentin deputatı Soţialist partiyasından Födor Gagauz.

Soţialistlär taa teklif ettilär bu kanonnan, deyni rus dilini kullanmaa  Moldovanın hepsi cümnä izmetlerindä.

 

Tekst: Z.Efremova