Komradın primariyasının kendi gelirleri gelän yıla kasabanın yarı büdjetin parasını kuraceklar. Regionun büdjetindän transfertlär — 34 mln. ley. Merkez büdjetin transfertları kuracek 5 mln. ley.

Komradın büdjeti 2020 yılda olacek yakın 80 milion leyä. Primariyanın kendi gelirlerin taa çoyu kurulȇr erindeki gelirlerdän hem toplamalardan.

«Komrat muniţipiyası ȇkonomika durumuna görä, girer devletin 3 kasabasının arasına, angıları hızli ilerleerlär. Kendi gelirlerimiz yakın 60%. Moldovada yok başka kasaba, neredä kendi gelirleri yarı büdjetin sayısını geçer. Bu büük başarlar. Gelän yıla da hep butakım işleyecez», — inandırdı seslemeklerin payalannarını Sergey Anastasov.

Transfertlär devlet hem region büdjetindän kurȇr 2020 – ci yılın bütünneşik sayısının 43%.  Merkez büdjetindän Komrat kabledecek 5 milion ley. Primariyanın aparatına harcanacek 3,5 milion ley.

«Primariyanın baş davası kalȇr yolların düzülmesi. Gelän yıla ilerledecez işleri suyu hem kanalizaţiyayı geçirmää hem yaşayannarlan birliktä evlerin dolaylarını düzmää», — urguladı Anastasov.

Muniţipal nasaatın başı Georgiy Zlatov açıkladı, ani gelän yıla kararlandı birkaç milion ley, angıları doorudulaceklar ȇkologiya proektlerinä hem sport bölümünä.

«Lääzım açalım eni iş erlerini. Lääzım işlemää GHT hem Bakannık komitetinnän», — dedi Zlatov.

GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy teklif etti erindeki kuvetlerä pay almaa «İLK EV» programasında.

«Bizim kanonda yazılı, ani muniţipal nasaatları var nicä erindeki büdjetindän finanslansınnar. Sizä verilecek yardımın 5-10%», — haberledi deputat.

Vatandaşların hem cümne arganizaţiyaların teklifleri, angıları peydalandı cümne seslemeklerin sırasında, bakılaceklar kasabanın administraţiyasınnan. Dokument bakılacek muniţipal nasaatınnan.