Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta ar arletika uurunda çempionat geçti. Sportçular kazandılar bir sıra ödül.

Aar atletika çempionatında pay aldı 100 sportçu 15 komandadan. Gagauziyanın aar atletikası federaţiyasının başı Konstantin Zlatov teklif etti uşakları bu sportlan zanaatlansınnar, neçin deyni o yardım eder saalıı kaaviletmää.

«Pek gözal salonumuz var. Duş odaları hem hepsi lääzımnı tetiplär pek islää işleerlär. Danışȇrım analara hem bobalara getirsinnär kendi uşaklarını bizä», — dedi Konstantin Zlatov.

Yarışmakta bulundular Komrat kasabasının kuvetleri dä.

«Pek sevineriz görmää buradan sportçuları Ukrainadan, Belorusiyadan hem devletin türlü dolaylarından. Umutlanȇrız, ani gelecektä turnir taa genişlenecek», — söledi Komrat kasabasının nasaatın başı Georgiy Zlatov.

«Biz pek sevineriz, ani bizim sportçumuz Elena Kılçik çempion adını kazandı. Umutlanȇrız, ani o kabledecek kvotayı Olimpiya oyunnarına. Biz herzaman savaşacȇz yardımcı olmaa sportçulara», — inandırdı Komrat kasabasının primarı Sergey Anstasov.

Aar atletika uurunda çempion adını kazandı Eena Kılçik. Hergünkü hazırlanmakların yardımınnan o diil bir sıra sevindirer Gagauziyanın yaşayannarını kendi ödüllerinnän. Diil çoktan o kazandı Evrpa Çempionu adını. Şindi sä o hazırlanȇr DÜNNÄ KUBOO yarışmaklarına, angıları 2020-ci yılın büük ayında geçeceklär. O çempionatta belli olacek, kazanacek mı Elena Olimpiya oyunnarına kvotayı.

«Bizim şkolamızı büün Elena Kılçik temsil eder. Dil çoktan o kazandı Evropa çempionu adını Buharesttä. Biz hodullanȇrız onun başarılarınnan», — bışannadı aar atletika sport şkolasının başın işini götürän Viktor Mavrodi.

Turnirin çıkışlarına görä 40 sportçudan zeedä ödülleri kablettilär.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku