Komrat kasabasının birinci uşak başçasında uşakları şansora üüredeceklär gagauz -moldovan dillerindä. Bölä kararı kablettilär muniţipal sovetin azaları kendi bitki oturuşunda.

İniţiativaylan üüretmää deyni moldovan hem gagauz dillerini  Komrattakı birinci uşak başçasında danıştı muniţipal nasaatına Gagauziyanın üüretim bakannıı.

«Komratta var 8 uşak başçası, angılarında terbiediler 1500 uşak. Bütün kasabada yok bir da uşak başçası, angılarında üürederlär uşakları moldan hem gagauz dillerindä. Bän sayȇrım, ani siz annȇrsınız istoriya tarafından lääzımnıı bu uurda, ki gagauz hem moldvan dilleri ilerlesinnär hem genişlensinnär. Geçän yıl dekabr ayında kabledildi kanon genışletmää gagauz dilin kullanmasını. 8-ci statyaya görä  uşak başçalarında lääzım götürülsün gagauz dili, da biz çıktık iniţiativaylan  vermää birinci uşak başçasına gagauz-moldovan statusunu», — haberledi Anna Novak, Gagauziyanın üüretim bakannıı uzmanı.

Yaslalarda uşaklar üürenerlär gagauz hem moldovan dillerini, ama bilgilär onnarda diil üüsek uurda, neçin ki onnarda yok lafetmäk praktikası, sayȇrlar uzmannar.

«Yokkana lafetmäk bu dildä, 2-3 yaşında uşak, angısı taa pek lafedämer, olacȇk zorluklar onun için, lääzım açmaa bölä uşak başçasını.  Bizdä üç yılın içindä çalışȇr ANTEM programası, angısına görä üüreniler gagauz hem moldvan dilleri. Bölä metodika giriştirilecek bu uşak başçasında da», — annattı Gagauziyanın üüretim bakannıı uzmanı.

Muniţipal sovetin azaların çoyu verdilär sesini karar için vermää birinci uşak başçasına bu statusu, neredä üüredeceklär uşakları moldvan hem gagauz dillerindä, rus dili üüredilecek ayırı.

 

Tekst: N.Andrieş