Gagauziya Radio Televizionun cümnä kompaniyasına  danıştılar Komrat kasabasının Dostoevskiy sokaanın yaşayannarı problemaylan, angısı peydalandı sentyabr ayında.  Drenaj işlerindän sora muniţıpiyanın zaametçileri lääzımdılar  tertiplesinnär yolun bir payını.  Bu işlär insannarın laflarına görä yapılmadılar.

Dostoevskiy sokaan bir payı bulunȇr kötü halda, drenaj işlerin yapmasından sora. İnsannar kahırlanȇrlar, ani yaklaşȇr kış, da yol varnicä getirsin zoorluklara.

Komrat kasabasının yaşayanı Fedora Dimitroviç dalgalanȇr o üzerä, ani  yolun durumu getirer problemalara.

Peydalanmış problemaylan GRT-nın jurnalisti danıştı avtonomiyanın baş kasabasının çörbacısına Sergey Anastasova. O haberledi, ani işlär Dostoevskiy  sokaanda taa bitmedi da başarılacȇklar bu yıl.

Drenaj işleri yapıldılar yolda yakın 500 metra uzunnuunda. Bu işlär için erindeki büdjettan geçirildi 300 bin leydan zeedä.

 

Tekst: P.Barbova, video: A.Topal, montaj: İ.Varban