Komrat kasabasının nasaatçıları genä baktılar soruşu, baalı Afgan cengin askerlerinä anmak taşın yanında tükänın düzülmesinnän. Afgan cengin veterannarın toplumu danıştı sovetä, ki bu soruşlan baalı hepsi kararlarını sovet geri ursun. Komradın Primarı Sergey Anastasov tükänın düzülmesinin tarafını tutȇr hem açıklȇr teklifleri, nicä o lääzım olsun. Angı kararda, bitki – bitkiya, kaldılar sovetin azaları?

 Tükänın yapılması afgan cengin pay alannarına anmak taşın yanında durguduldu. Şindiki vakıt  bu iş davada bulunȇr. Primariyanın üristi İnna Panaytaki nışannadı, ani sovet diil bir keret bu soruşu baktı.

«Kabul edildi karar yok etmää taa ileri kabledän klararları.  Bu iş çiçek ayında  oldu. Onnar davaya danıştılar. Şindi onu dava baker. Var iki taraf angıları biri- birinä karşı giderlär. Eer biz bir isktan atılacez, peydalancek başka bir isk. Mart ayın 20-dä  ilk keret bakıldı afgan cengin veterannarın  birliin danişması. Ama kararlandı   geçirmää bakılmayı başka vakıda. Çiçek ayın 26-da kabledildi karar kayıl olmamaa afgan cengin veterannarın danışmasınnan», — açıkladı primariyanın üristi.

Sovetin azası Vladimir Çimpoeş nışannadı, ani  bu soruşta lääzım karar kabledilsin.

«Bän annayamȇȇrım, neçin primariya söleer, ani diil hazır. Bu soruş bakılȇr 1,5 yıl. Ama davada bu iş yarım yıl bulunȇr. Bu problemanın özelliklerini hepsi bileerlär. Bunun için görmeerim bir dä köstek ki soruşu bakmaa. Komisiyada da bu soruş bakıldı», — dedi Çimpoeş.

Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov açıkladı fikirini, nicä bu soruşu var nicä çözmää.

«Büün biz temsil ederiz eni bir bakış bu erä. O lääzım butakım olsun. Bän böla nicä primar sayȇrım. Lääzım yol 3 metraya genişlensin hem da iki tükän bireri toplansın. İsteerim ki yaşayannar sölesinnär ne lääzım yapmaa. Biz teklif edecez sovetä da onnar karar kabledeceklär ne ileryä dooru yapmaa», — dedi Anastasov.

Gagauziyanın Afgan cengin veterannarın birliin başı Pötr Mavrodi nışannadı, ani  onnar neetlenärdilär tertiplemää parklan yanında bulunan eri, ama onnara vermedilär izin bu işi yapsınnar, neçin ki bu erdä tükan düzüleceymiş.

«Taa ilktän düzdürtmek işlerin proţedurası bozulduydu. Beton monoliti yapıldı lääzımnı dokumentsiz hem da yoktu sovetın kararı. Sergey İlyiç, biz sizä danıştık  ama bişey yapılmadı. Açan Pötr Vlah  internettä yazdı bu problema için, ozaman düzmäk işlär durgundular. Biz diil bir keret buluştuk bu soruşu açıklamaa deyni. İstedik geçsinnär açık seslemeklär. Teklif ettik barabar bizimnan bulmaa kasaba içindä başka bir er. Büün lääzım bütün kasabayı tertiplemää», — nışannadı Gagauziyanın Afgan cengin veterannarın birliin başı.

Pötr Mavrodiylän kayıl oldu Moldovanın afgan cengin veterannarın birliin başı Mihayıl Mokan. O danıştı nasaatçılara, ki onnar versinnär veterannara kolaylık tertiplesinnär teritoriyayı anmak taşın yanında.

«Biz — veterannarın birlii, büük bir iş yapȇrız da anmak taşlarını koyȇrız. Biz sayȇrız, ani bu bizim borcumuz. Bän gitmȇȇrim karşı komerţiya agentlerinä, angılar isteerlär işlemää hem da kazanmaa, ama açan kalkȇr soruş tükännarın koymasınnan baalı parklarda, bän diilim kayıl, neçin ki onnar kapȇrlar hepsi gözellii, ani var park içindä.  Kişnovda butikleri çıkarȇrlar, ama siz Komratta onnarı koyȇrsınız», — uguladı Mihayıl Mokan.

İşadamı, angısı temsil eder invalid uşakların cümnesini nışannadı, ani anmak taşına tükän dolaştırmayacȇk.

«Da orada olacȇk kiosk, ama diil köpeklär için er. Tükända suvenirlar satilacek. Burayı geläbileceklär turistlär, yaşyayannar, angıların olacek kolaylıkları içsinnär bir çaşka kofe, okusunnar gazeta hem da baaşış alsınnar. Birda kenef olmacek. Hem da anmak taşına zarar olmayacek», — dedi işadamı.

Nasaatçıların bakışları bu soruşta tütlü türlü oldular. Ama diskusiyalardan sora  nasaatçılar Afgan cengin veterannarın toplumunun danışmasını butiin düzülmesi için hepsi kararlarını geri ursunnar esaba almadılar.

 

Tekst: Natalya Andrieş