KDU — dä enidän studentlerin soveti kuruldu. Nasaatın azaları plannȇȇrlar studentlär için türlü meraklı olayları geçirmää.

Studentlik vakıdı en meraklı hem önemli bir vakıt herbir insana deyni. KDU-tin üürenicileri herzaman türlü meraklı olayları geçirerlär. Universitetin önderciliinnän barabar seçildi karar eniletmää studenlik nasaatını. Sovetin başı Andrey Şevel nışannadı, ani nasaatın işi pek önemli herbir studentä deyni.

«Studentlerdä var pek çok serbest vakıt hem onnar bu vakıdı buşuna harcerlar.  Bizim nasaatımız  savaşacek bu serbest vakıdı türlü faydalı hem meraklı olaylarlan doldurmaa. Biz lääzım verelim kolaylık studentlerä göstersinnär kenderini hem onnarın becermeklerini», — dedi Andrey Şevel.

Nasaata girdi 15 student. Herbiri onnardan kendi işini yapacȇk.

«Nasaatta var advokat, para sayıcısı, var tehnik, dizayner, sport hem kultura bölümneri», — açıkladı Sovetin başı.

Studentlik sovetin başın yardımcısı Viktoriya Veliksar umutlanȇr, ani nasaatın uzmannarı studentlerin yaşamasını universitettä taa meraklı yapabileceklär.

«Biz savaşacez birleştirmää studentleri. Büün onnar pek pasiv, ama biz savaşacez bu işi dorutmaa», — söledi Viktoriya Veliksar.

Sport bölümün uzmanı Dmitriy Arnaut annattı gelän yıla plannanmış işlär için.

«Biz plannerız geçirmää futbol hem voleybol  maçlarını fakultetlerin aralarında. Bizdä büün az uzman var sport uurunda, ama ötää dooru taa bakacez», — paylaştı Dmitriy Arnaut.

KDU-in eni soveti kendi işini şansora başladı. Onun işindä var nicä pay alsınnar aktiv hem iniţiativ studentlär.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: Ü.Glekov, montaj: А.Gerçu