İki  günün içindä musaafirlärin, studentlerin hem Pridnestrovye devlet Universiteti üüredicilerin vardı kolaylıkları tanışmaa beş milletin kulturasınnan, angıları çök yıllar yaşȇrlar Moldova devletindä. «GELİN BENİM EVİMÄ» festivaldä gösterildi halk imeklär, oynnar hem giimnär.

Becerikli gagauz çörbacıkalar hazırladılar kıvırma sıcak imekleri. Studentlär  çaldılar gagauz türkülerini hem gösterdilär oynnarı.

Nica  nişannadı Pridnestrovyenin gagauz birliin başı Sergey Kalınedelä «GELİN BENİM EVİMÄ» festivaldä vardı neya bakmaa hem datmaa türlü halk imeklerini.

Festival  geçiriler çök yılların süresindä da oldu bir adet. O toplȇer türlü halklardan studentleri, angıları üürenerlär bu üüsek kurumda.

 

Tekst: Z.Kanţır, montaj: A.Gerçu