Çok sıra yolu aykırlayan insannar zararlanȇrlar. Bu yol razgelmelerindä sıkça  uşaklar da yaralanȇrlar. Bu iş olȇr ondan, ani şoförlar onnarı görmeerlär yolu aykırlayarkan, neçinki güz — kış vakıdında taa erken karannık olȇr, ama uşaklar hep taa dışarda bulunȇrlar, yada geç vakıtta okuldan gelerlär.

Yolrazgelmelerin saysını uşakların payalmasınnan var nicä azaltmaa. Karannık olduynan, var nicä şılayan nışannarı — flikerleri onnarın üstünä giindirip kullanmaa. Busoy nışannar çok sıra kurtarȇrlar insannarı yollarda. Bu işleri var nicä yapıştırmaa rubalara, onnar göstereceklär şoförlara nışan, ani uşak, yada başka insan yolu aykırlȇȇr karannık erdä, da o lääzım durgunsun. Büünkü  gündä poliţiya uzmannarı annadȇrlar hem açıklȇlar uşaklara, nasıl lääzım kendilerini götürsünnär yol üstündä da zararlanmasınnar, haberledi  Gagauziya poliţiya bakannıın press — ofiţerı Anna Kotar.

«Çadır kasabasının poliţiya uzmannarı barabar «ÜG» patrul kurumunnan haberlerlär uşakları okullarda nicä lääzım dooru yolları aykırlamaa hem ne lääzım yapmaa, deyni maşina çiinemesin onnarı. Bundan kaarä üürederlär onnarı nicä lääzım kendilerini terbi etsinnär karannık vakıtta da dışarda. Bu informaţiyaylan poliţiya uzmannarı  danışȇrlar uşaklara, deyni yardım etmää onnara korkuntusuzlukta olmaa», — söledi Anna Kotar.

Hepsi yayan gezän uşaklara poliţiya uzmannarı teklif ederlär, deyni onnar kullansınnar şılayan kolaylıkları, yada maasuz blezikleri, angılarını var nicä görsünnär şoförlar taa uzaktan. Karannık olduynan görünecek, ani birkimsey geçer yolda. Bundan kaarä var nicä kullanmaa ölä rubaları, anglarında şansora var flikerlär. Bölä şılayan elementlär taa modada şindiki zamanda bulunȇrlar.

 

Tekst: Z.Efremova, video: Ü.Glekov, montaj: M.Kazaku