Kıran ayın 1 – dä bütün dünnedä bakıler SPİD hastalıınnan güreşmak günü. Bu gün kuruldu 1988 yılda deyni taa çok haberlemää insanara bu çirkin hastalık için.

ViÇ infekţiyası bozȇr adamın korumak (immunitet) sistemasını. İnsanın güüdesi bütünnä falanmaa başlȇȇr. Bunu için haberledi Saalıı koorumak merkezin ȇpidemiolog doktoru Tatiana Avramova.

“Evropa devletlerin arasında Moldova buluner 4 erdä VİÇ infekţiyasının hastalanmasında. Gagauziyada 2018 yılda belli edildi 7 olay SPİD infekţiyasınnan hem 2 olay VİÇ infekţiyasınnan. 2019 yılın çeketmesindän canavar aya kadar moldovada belli dildi  742 olay VİÇ infekţiyaylan”, — annattı doktor.

Tatiana Avramova haberledi, ani hepsi isteyennär var nicä parasız kontrol etsinnär kendi saalıklarını VİÇ statusuna.

“Komratta Saalık merkezindä 71 kabinettä var nicä parasız kontrol etmää var mı insanda bu çirkin infekţiya. “İmpreuna  pentru viaţa” merkezindä da var nicä geçmää bu testı. Aylä doktorların merkezlerindä da var nicä kolay hem parasız geçmää bu proţedurayı”, — açıkladı vraç.

Moldova Evropada buluner 4 erdä bu çirkin hastalıklan  – 20 olay geler 100 bin kişiya.

 

Tekst: Z. Еfremova, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu