70 –ci yaşında geçindi Gagauziyanın talantlı injenerı hem tabiatın egergiyaların aaraştırıcısı Nikolay Konstantinov. O  Komrat tehnik uçilişçesinin direktoruydu  hem körpä tehniklerin stanţiyasında üüredärdi uşakları, yardım edärdi açmaa onnarın talantlarını tehnika yaradıcılıı uurunda. Onun yaşaması baalıydı fizika hem bilim uurunda aaraştırmaklarlan.

Tabiyatın energiyaların anılmış aaraştırıcısı Nikolay Konstantinov  kurdu Moldovanın Lüzgär energiya assoţiatiyasını, angısı 2008 yılda girdi Dünnä Lüzgär  energiya assoţiatiyasına. 2010 yılda o çeketti zanatlanmaa güneş batareyaların yapmasınnan. Kendi aaraştırmak zanaatınnan o çeketti meraklanmaa taa 90-cı yıllarda. Kendi ideyalar için o çok keret annadaardı GRT-nun pprogramalarında.

2015 yılda o yarattı triţikl “BUDJAK”, angısı işleer güneş batareyalardan. Bu maşinada o gidärdi hergün işä. Talantlı injener sayardı, ani güneştän energiya büük fayda var nicä getirsin dünneya.

Nikolay Stepanoviçä därdilär “Moldovalı Tesla”. Onun üürenicileri tutȇȇrlar onu aklılarında nicä bir talantlı üürediciyi. Nikolay Konstantinov çok türlü meraklı ideyalarını aslıya çıkardı.

Ana kasabasının ilerlemesinä çok zaamet koyulması için hem aktiv vatandaş duruşu için Nikolay Stepanoviç Konstantinov kablettıydı “Komrat kasabasının şannı yaşayanı” aadını.

 

Tekst: Z.Efremova, montaj: A.Gerçu