Gagauziyanın dolay bolniţalarında toplandı 21 million ley borç. O beterä, ani etişmeer ilaçlar insannar lääzımnı medik yardımını kabletmeerlär. Nesoy çözüler problema üürendi Natalya Andrieş.

Gagauziyanın dolay bolniţalarında bulunȇr taa çok hasta, nekadar plannan bakılȇr, ama bunun için onnar kabletmeerlär ekleyän finansları milli sigorta kasasından. Bu oldu bir en büük sebep borçların toplamasında. Bunun için haberledi Gagauziyanın Bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. O nışannadı, ani borçlar bitki altı yılın içindä  toplandılar.

«Biz dört yılın içindä kendibaşımıza savaştık çözmää problemayı annaşmak uurunda, ki  paraların pay etmesi bolniţaların aralarında olsun dooru hem açık. Ama salıı korumak ministerlii hem lääzımnı mediţina sigortalamak kompaniyası bizi işitmedilär. Bunun için bütün 2019-cu yıl biz bu probleması için söleriz.  Gagauziya yok nicä kendibaşına çözsünhepsi  problemaları, angıları var salıı korumak uurunda. Mediţina sigorta kompaniyası her yıl imzalȇr annaşmakları para vermesi için. Gagauzyanın bolniţaların probleması peydalandı ondan, ani mediţina kompaniyası altı yılın içindä verärdi izin dolay bolniçalarına parasiz ilaçlasınnar hastaları başka dolaylarından».

Komrat dolay bolniţasının borcu kureȇr yakın 8 million ley. Bu borçlar yısıtmak için hem ilaçlar için,  haberledi medik kurumun başı Nina Raylän.

«Yısıtmak için borç, angısı kuruldu bıldır, neçin ki eni departamentin yapısını yısıttık. Ama mediţina kompaniyasınnan annaşmak imzalanmadı. Bundan kaarä biz  artırȇrız harçları. Gelän afta administraţiya geçecek duudurtmak evin eski yapısına. Fizio ilaçlamak bölümü geçecek reabilitaţiya yapisina. İki eski yapıda sicaa durgudaceklar. Bundan kaarä bakannık komitetin paralarınnan düzdük sıcak verän trasalarını. Bolniţasının teritoriyası büük,  yapılar biri-birindän uzak bulunȇrlar. Biz savaştık arttırmaa sıcaa hem şafkı», — dedi Nina Raylän.

Nina Raylän nışannadı, ani ilaçlar için borç kurdu 5 million leydän taa zeedä, angılarından 2 million ley o eski borçlar.

«Ne baalı borçlarlan, ilaçlarda onnar diil büün kuruldular, ama birkaç yıl sıradan.  Mediţina sigortalamak kompaniyası kurȇr annaşmayı belli edilän para sayısına görä, angısına var nasıl ilaçlamaa insanı. Ama her yıl bizä danışȇrlar insannar başka dolaylardan Leova, Çimişliya, Kantemir, da bu hastalar aar. Onnarın ilaçlamasına gider para, angılarını bizä çevirmeerlär geeri. Şindi avtonomiya kuvetleri savaşȇrlar bizä yardım etmää da bu problemayı hükümetin uuruna kaldırȇrlar. Umutlanȇrız, ani tezdä diişilmeklär olacȇklar», — dedi bolniţanın başı.

Çadırdakı bolniţasının borcu 7 million leydän zeedä kurȇr. Onun sebebinnän oldu diil eterli para verilmesi, sayȇr bolniţasının başı Natalya Popazoglo.

«Bu eski borç. 2019-cu yılın yanvarin birindä borcun sayısı kurardı 11 million ley. Bu yıl bakannık komiteti verdi bir buçuk million ley ki borcun bir payını ödemää. Biraz arttırdık optımızaţyasının yardımınnan. Danıştık yardım için sigortalamak kompaniyasına. İşleriz hepsi uurlarda», —dedi Natalya Popazoglo.

Her yıl Komrat hem Çadır bolniçaları toplȇȇrlar yakın 3 million ley borç başka dolaylardan hastaların ilaçlaması için. Da bütündän borç kurȇr 21 million ley söledi Olesä Tanasoglo.

«7 milliondan zeedä o eski borçlar, angıları 2019-cu yılın yanvarin birinädän toplandılar. Borçları savaşardık kendi  paralarımızlan ödemää, alarak  finansları  ilaçların almasından, hastaların imek vermesindän hem başka statyalardan. Yılın ortasında ilaçları  satıcılar istämedilär ilaçları getirmää bolniţalara. Kendi bücetindän  Gagauziya verdi 2 million  ley borçların ödemesinä. 10 million  leylik borcu aazalttılar 7 millionadan. Ama  barç hep okadar var. Her yıl bu soruşu salıı korumak ministrusunnan açıklȇȇrız.  Bizä gelerlär kontrol etmää işi, ama  soruş çözülmeer. Şindi sıradakı etapta bulunȇrız. Eni hükümetlän  şansora baktık soruşu. umutlanȇrız, ani yılın sonunadan problema çözülenecek», — açıkladı başkanın yardımcısı.

Gagauziyanın dolay bolniţaların borçlarınnan baalı problemayı baktılar soţial soruşlarında parlament komisiyasının oturuşunda. Ama birda karar kabledilmedi. Bu soruşun bakılmasına kuvetlär döneceklär iki aftadan sora.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik