Eni yıl yortularına karşı Komratta başladı maasuz akţiya, angısını geçirer Cümnä akıntısı «Yardım eli». Akţiyanın needi — baaşlamaa eni yıl yortularına karşı fukaarä aylelerin uşaklarına baaşışları.

Bu yardım akţiyası yapılȇr neetlän yardım etmää fukaarä aylelerä eni yıl yortularına karşı. «Yardım eli» cümnä kurumun temsilcileri sayȇrlar, ani iilik yapmaa lääzım o insannara, angıları nevoyada bulunȇrlar.

Elena Akbaş — «Yardım eli» cümnä kurumun başı annadȇr, ani kararı yardım etmää insannara o seçti türlü zorlukları geçirdiktän sora. O pek sever uşakları, onuştan kararladı bu aktiyayı onnara deyni yapmaa.

Eni yıla karşı bu aktiyanın yardımınnan plana koyuldu 100 uşaa  baaşışları daatmaa.

«Yardım eli» cümnä kurumu yarım yıl çalışer. Bu vakıdın süresindä Elena kafadarlarınnan çoyuna yardım etti. O nışanneer, ani bu iştä aktiv pay alerlar o yaşayannar, angıların ürekleri verer hem var kolaylıkları yardım yapmaa başkalarına.

Elena teklif eder herbirini, kimin var kolayı, eklensin «Yardım eli»  grupasına hem sevindirsin o uşakları, angıları bekleerlär büülü baaşışları eni yıl yortularından.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: Ü.Glekov, montaj: М.Каzaku