Komratta paklanmak kollektoru may işläämer. Onu doldurȇrlar gübürlär türlü işletmäk kurumnarından. Bu getirer suyun bozulmasına hem bet kokuların peydalanmasına, neçinki kolektor dooru çalışmȇȇr. Muniţıpal nasaatın maasuz oturuşunda azalar kurdular plan deyni çözmää bu problemayı.

Yalpug deresinin problemasını lääzım nekadar taa tez çözmää, neçinki onun durumu türlü hastalıklara getirecek,nışannadı Saalıı korumak merkezin başı İvan Hasta.

“Bitki yıllarda durum başladı taa da zor olmaa, neçinki gün — gündän prost koku  duyulȇr. Bundan kaarä bu iş var nicä yavaş — yavaş getirsin bir büük ekologiya problemasına – holera epidemiyasına”.

Ekologiya izmetin başı Evgeniy Şevçenko teklif etti ki kurumnar kendilerinä  yapsınnar maasuz sistemayı, deynı kirli sularını olsun nereyi akıtmaa.

“Biz primarlan geçän afta geçtik derenin boyundan, sora kararladık birboyu işleri brakmaa bir tarafa da en ilkin paklamaa dereyi, neçinki orada pek çok gübür var”.

Komrat kasabasının başı Sergey Anastasov haberledi, ani bütünnä durumu kasabada ii tarafa dooru getirmää deyni lääzım çok para.

“Paklamak sistemalarını düzmää deyni lääzım yakın 50-60 million ley. Şindiki zamanda suyun kaybelmesi indi 10 proţendä kadar. Lääzım 5 million ley deyni 50 kilometra truba koymaa, kanaliţıya sistemalarını diiştirmää, zerä onnar bozulaceklar,da sora işlämeyeceklär”.

Halk Topluşun deputatı Aleksandr Tarnavskiy urguladı, ani lääzım maasuz dokumentleri hazırlamaa hem ekspertleri çaarmaa.

“Biz yardım edecez hazırlamaa lääzımnı  dokumentleri, deyni regional uurunda proekti taramaa. Erindeki kuvetlär lääzım en üüsek uura bu işi koysunnar, da sora biz yardım edecez maasuz dokumentleri düzmää”.

Şindiki zamanda Komrat kasabasında orta kollektoru yapȇrlar. Finans yardımı veriler Komradın büdjetındän. Kuvetlerin temsilcilerin laflarına görä lääzım yakın 3 million ley deyni tamannamaa işleri.

 

Tekst: Z.Efremova, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban