Kolada oorucunda oruçlanan yaşayannar savaşȇrlar taa çok zarzavtları hem meyvaları imää. Ama bu vakıt bu mallara paalar üüsek.

Kolada oorucunda meyvalara hem zarzavatlara paalar kalkmayaceklar, adȇȇrlar satıcılar. Onnarın laflarına görä, büünkü paalar insanın cöbünä görä.

«Paalar hep ölä, nicä da vardılar, düşünerim, ani kalkmayaceklar. Kartofi var nicä paalılansın. Arpacık geçän yıl 80 ley tutardı, şindi 40 ley. Kartofi 6-7 ley, geçän yıl 9 leydi. Laana 5 ley kilası. O da ucuzladı», — inandırȇr bir satıcı.

Bakmadaan satıcıların inandırmalarına, yaşayannar sayȇrlar, ani erli panayıra deyni paalar üüsek.

«Pensiya parası küçük, bunun için hepsi paalı görüner», — dedi yaşayannardan biri.

«Neredä sä taa paalıca, neredä sä taa ucuz. Aylık paralarımız küçük, onun için paalıca görüner», — paylaştı bir karı.

«Yaanı pek paalı», — aalaşȇr taa bir karı.

«Bir küçük biber 20 ley tutȇr. Kartofi birz ucuzladı, var 6 leyä da 7 dä. Var nicä almaa «, — sayȇr bir satınalıcı.

«Paalar büük. Pensiyalar küçük», — söyler adam.

Satıcılar belli edrlär, ani ooruca karşı insan çeketti taa çok meyva hem zarzavat almaa. Morkunun paası büün 7-9 ley, patlacannar 21 leydän, hıyarlar 27 leydän, mantaralar  36-39 ley, almaları var nicä almaa 7 — 10 leyä, mandarinnar 19 — 22 ley, banan 23 – 26 ley.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku