Kasım ayın 28-dä  pravoslav hristiannarda çekeder kolada yortusu. Bu post gidecek 40 gün, taa büük ayın 6- na kadar. Taa derindä bizim süjetımızda.

Kolada orucu koyuldu deyni pravosav hristiannar paklasınnar kendi cannarının postlan hem dualarlan Allahın düümasının gününä, haberledi komrattakı kafedral soborun izmetçisi protoierei Födor.

Ayoz izmetçilär urguleerlar, ani orucu var nicä tutsunnar insannar, kimin var istemekleri yada saalık kolaylıkları.

«Bu oruçta klisä brakȇr imää balıı cümertesi hem pazar günnerindä. Hafta içindä sa balık var nicä inilsın başka günnerdä dä, çarşamba hem cüma günnerindän karä. Ama er bu günnerä düşer Allahın anasının kliseyä girmesi yortusu – dekabrinin 4-dä, balık imää var nicä», — annaştırdı Komrattakı klisenin popazı boba Födor.

Boba Födor urguladı, ani insan lääzım diil sade azaltsın yalı imekleri — orucu lääzım tutmaa deyni temizlemää fikiri hem canı.

 

Tekst: Z.Efremova, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban