Gagauziyanın adetleri hem kulturası için, angıları gösterildilär Gagauz şarap festivalindä Komratta, annattı  Turkiyanın anılmış dokumental filmlerin avtoru Seyfullah Türksoy “Türksoyla İpekyolu” programmasında. Avtor taa derindän açikladı  gagauzların şarap festivalini, geniş annattı  5-cı  ȇkonomika forumu için, angıları geçtilär Komratta kasım ayın ilk dinnenmäk günnerindä. Onun programaları  gösterilerlär dunneyin çöyü devletlerindä.

Programmada var festivalin payalannarınnan intervyular, angılarında annadılȇrlar hem gösterilerlär gagauz adetleri, giimneri, imeklär için.  Avtor urguladi yortunun koloritini. Gösterildilar gagauzların evelki zanaatları, angıları  geçerlär asirdän asirä evlat boylarına.

Programada, hep ölä, açıklnanȇr infrastruktura proektları için, angıları  giriştirildilär Gagauziyada Türkiyanın yardımınnan, annadılȇr Türkiya biznes adamnarın pay almaları için Komratta geçmiş 5 konomika forumunda. Forumun payalannarı kardaş devletindän urguladılar yardımın önemlii için avtonomiyanın ilerlemesindä.

Programmanın avtoru bulundu Avdarma muzeyindä dä,  neredä onun kurucusu  İgnat Kazmalı annattı küüyün istoriyasını hem muzeyin kuruluşu için.

İpekYolu mediya grubu çalişȇr dünnedä yakın 30 yıl da geçirer türlü oluşları. Önemli eri kaplȇr türk dilindä lafedän milletlär bütün dünnedän, angıları için kendi programalarında annadȇr Seyfullah Türksoy.

 

Tekst: P.Barbova, montaj: A.Gerçü