«Gagauziyanın vatandaşların hakların hem kolaylıkların ilerlemesi» — proekt, angısı avtonomiyada çekeder. Para onun yapılmasına verer Evropa Birlii. Proekt baktırȇr grantların verilmesini bütündän 300 000 evroya. Büün Komratta  bu proektin prezentaţiyası geçti.

«Gagauziyanın vatandaşların hakların hem kolaylıkların ilerlemesi» proekti  yaşamaya çıkarȇr “Pro-Europa” merkezi Komratta. Proektin pay alannarı var nasıl kabletsinnär yardımı Evropa Birliindän. Ona var nasıl katılsınnar devlet kuvetlerdän baamsız cümne organizaţiyaları, cümne toplulukları, iniţiativ grupalar hem cümne aktivistleri.

Erindeki grantların programası doorulu genişletmää vatandaşların haklarını hem kolaylıklarını kararların kabletmäk proţesin yardımınnan, da onnar baalı infrastrukturanın hem cümne izmetlerin ilerlemesinnän, söledi “Kontakt” merkezin başı Sergey Neykovçen.

«Biz umutlanȇrız,ani cümnä organizaţiyaları, angıları cümneyi  temsil ederlär aktiv olacȇklar, kendi bildirimneri vereceklär hem da insannarın türlü kategoriyalarını çaaracȇklar karaların kabletmäk proţesinä o  uurlarda, angılarında proekt işleyecek.  O infrastruktura, kanalizaţiya, su sisteması, ekologiya, gübürlerin toplaması hem yok etmesi. Bu soruşlar, angılarınnan biz karşı geleriz her gün».

«Gagauziyanın vatandaşların hakların hem kolaylıkların ilerlemesi» proekt başarılı olsun deyni vatandaş toplumu lääzım aktiv olsun.

«Gagauziyanın vatandaşların hakların hem kolaylıkların ilerlemesi» proektin sınırlarına  görä verileceklär grantlar 300 bin evroya. Paraları vereceklär üç kategriyaya görä küçük, orta hem büük grantlara görä.

Programa finanslanȇr evropa birliinnän hem da aslıya çıkarȇr onu Almaniya devletin dünnäarası barabar çalışmasında merkezi.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: E.Мelnik