Moldovada ev köpeklerin kuduzluk hastalıına karşı aşılaması etişer bitkiyä.  İmek mallarını korumak milli agenstvosunun çıkışlarına görä biter parasız aşıların sayısı. Bütünnä bu problemaya verildi 800 bin vakţina.

Gagauziyada agenstvonun temsilcinin laflarına görä kuduzluk aşları taa var. Gagauziyanın yaşayannarı, kim isteer koymaa kendi köpeklerinä aşıyı kuduzluk hastalıından, lääzım danışsın İmek mallarını korumak milli agenstvosunun temsilcilerinä. Kurumun başın yardımcısı Andrey Kurka haberledi, ani plana görä ev köpeklerinä bölä vakţina koyulȇr yılın bitki 3 ayında. Önemli neet — iisiltmää kuduzluk hastalıını.

“Bizä aşıların sayısı eter. Ki koymaa lääzımnı ilaç köpeklerä, Gagauziya kabletti 26  bindän zeedä vakţina. Aşılamayı bitireriz, yakın 80 proţent şindän sora yapılı. Dekabr ayın ortasında başaracȇz koymaa hayvannara aşıları. Kuduzluk hastalıına kaarşı aşıları köpeklerä koyulȇr, zerä onunnan var nasıl  ulaşsın hem insan, hem hayvannar. Köpeklerdän insan ulaşȇr dalamaktan sora, virus bulunȇr hayvanın ligalarında», — açıkladı Komratta İmek mallarını korumak milli agenstvosunun başın yardımcısı.  

Bundan kaarä İmek mallarını korumak milli agenstvosunun temsilcisi nışannadı, ani önemli koymaa  aşıyı ev köpeklererinä her yıl, zerä ilacın kuvedi sürter bir yıl. Bununnan var kolaylık korumaa kendini fena hastalıktan. Ama olarsaydı ölä, ani daladı köpek, nasaatlȇr Andrey Kurka, lääzım nekadar hızlı danışmaa mediklerä.

 

Tekst: L.Novak, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu