Vatanı milli eşilletmäk programasına görä Kopçak küüyünün yaşayannarı geçmiş afta diktilär 5 bin fidan birdän.

Kopçak küüyünün kuvetleri, kendi kabledilmiş programasına görä, ilkin bildirdilär yaşayannara fidannarın toplamasını onnarı dikmää deyni küüyünün dolayında. Butakım, küüyülülär topladılar 5 bin körpä fidan, haberler Kopçak küüyünün primariyası.

Eşilletmäk akţiyasına katıldı küçüü – büüyü: uşak başçaların terbiedilenneri, şkolacılar, primariyaya baalı hepsi devlet kurumnarın işleyenneri.

Hep bölä akţiyayı Kopçak küüyünün öndercilii yaşayannarlan barabar yaptılar bu ilkyazın. Ozaman da dikildiydi 5 binä yakın fidan.

Primariya nışannȇȇr, ani bölä olaylarda, git-gidä, payalannarın sayısı zeedelener. Akţiyalara katılȇrlar türlü yaşta küüyülülär, da bunu için erli kuvetlär insannarı şükür ederlär.