Gagauziyada var nicä açılsın Türkiyenin genel konsolluu. Bunu için bildirildi Moldovanın başbakanın İon Kikunun hem Türkiye büük elçinin Halıl Gürol Sökmensüerin arasında buluşmanın sırasında, angısı oldu kasım ayın 25-dä.  

Ziarul national kaynaa, hükümetinin pressa bildiriminä dayanarak, haberler, ani Kişinövda Türkiyenin elçisi annattı başbakana olayları, açan türk işadamnarı Moldovada razgelärdilär hukuk uurunda problemalarlan.

“Biz çetin durȇrız neetimizdä ki Moldovada işadamnara deyni iyi koşulları kurmaa. İnanȇrım, ani Moldovada işleyän türk firmalarınnan başladılmış proektlar başarılaceklar”, — dedi büük elçiyä Moldova hükümetinin başı.

Hep o günü İon Kiku buluştu Vengriyanın büük elçisinnän Şandor Saboylan. Buluşmanın sırasında iki taraftan da açıklandı iki devletin arasında ilişkilerin ilerletmesinin neeti.

Başbakan üüsek notaladı Vengriyanın yardımını Moldovanın Evropaya dooru yolunda da inandırdı elçiyi, ani hükümet bütün zaametini koyer Evropa Birliinnän assoţiaţiası için annaşmasının giriştirilmesindä.