Orak ayın çeketmesindä kuvedä girdi eni kanon hastaların listelerin ödenmesi için. Eni diişilmeklerä görä iş verän kurumu ödeer hastalık vakıdın sade 5 gününü. İnsana var nicä bütün yılda sade 15 gün ödensin. Bundan kaarä kalan günneri var nicä kabletmää poşta bölümnerindä.

Nicä eni sistema işleer haberledi Komrattakı poşta bölümün başı Olga Stoyko.

«Çok problema yok, taa çok iilik bunda var. İnsan geler kendi kimniklerinnän dä kablederlär ödemekleri. Soţial sigortalamak kasası yollȇȇr parayı bizä, sora da biz maasuz programada işleeriz, deyni ödemää hepsini, ne lääzım. Para herzaman var, var nicä ödemää herbir vakıtta», — dedi Olga Stoyko.

İş verän kurum hasta vakıdın sade 5 gününü ödeer. Kalan vakıdı ödeer Soţial sigortalamak kasası. Bu eni sistema yardım eder iş verän kurumuna yapmamaa hesaplamaları o günnär işin, angılarını kurum ödämeer.

«Sade bir prost iş var, ani çok vakıt lääzım o ödemekleri beklemää», — Komrattakı poşta bölümün başı.

Kim isteer, deyni ödemeklär hasta vakıdı için gelsinnär bank kartasına, bu insannar lääzım yazsınnar iş verän kurumun başın adına danışmayı, sora da o önderci lääzım danışsın bankaya bu iş için.

 

Tekst: Z. Efremova, video: G. Stavilov, montaj: İ.Varban