82 – cı yaşında Moskova kasabasında geçindi istorik, ȇtnolog, istoriya bilgilerindä doktor Mihail Nikolaeviç Guboglo.

Avtonomiyanın istoriya bilgilerindä anılmış doktoru Mihail Guboglo duudu Gagauziyada. Yaşamanın taa çök vakıdını ȇtnolog geçirdi Russiya devletindä. Bakmadan ona, ani istorik yaşadı uzak duuma erindän, hep okadar o unutmardı kendi vatanını, ana tarafını, aaraştırdı gagauz halkın istoriyasını.

Mihail  Guboglo sayılȇr «Millet – kultur avtonomiyanın» kanonun avtoru. Bundan kaarä  kurdu proektı «Milletlär akıntıları Sovet Soţialist Birliin  hem Sovet dolay Respublikların». İstoriya bilgilerindä doktor Mihail Guboglo tiparladı 400 zeedä bilim işlerini hem da 12 monografiya. Yarım asirdän zeedä  hepsi onun işlerindä yardımetti  Mihail Nikolaeviçä onun karısı Tatyana Guboglo.

«Bezbelli, gençkana o diildi bölä anılmış bilim uurunda uzman. Bekim o diildi ölä islää koca, nicä bu oldu çök yıllardan sora barabar yaşadıynan. Halizdän bän sayȇrım, ani  kısmetli o aylä, neredä var annaşmak. Herlim ayledä ihtärlaa karşı baalantılar taa islää olȇrlar, o zaman bu ayleyi  var nicä saymaa kısmetli. Bän sayȇrım, ani bu yaşamakta bana ii gitti bölä islä kocaylan», — annattı GRT-nun programaların birindä Tatyana Guboglo.

2003 –cü yılda  Mihail Gubogluyä verildi MD Bilim Akademiyasının azasının şanlı adı. 2014-cü yılda o kabletti «Gagauzların kultur antropologiya hem ȇtnopolitik istoriyasında» bir sıra işlär için Mikluho- Maklayın adına premiyasını.

Mihail Nikolaeviç Guboglo geçindi kasım ayın 24-dä.

 

Tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: E.Melnik