«Gagauziyanın gençleri» cümnä asoţiatiyası kendi kolaylıklarını genişleder hem kurer iş birliiklerini Devletin cümnä kurumnarınnan hem kuvet temsilcilerinnän.

Gençlik Politikası Kurumun hem Moldovanın gençleri Milli nasaatın azaları iş birlii annaşmasını imzaladılar. Bu buluşmak Kişinöv kasabasında geçti.  Annaşmanın imzalaması toplantısında bulundu Gagauziyanın Gençlik hem Sport Baş bakannıın hem Komrat kasabasının gençlik nasaatın temsilcileri. Annaşmanın baş needi — devletin cümnä kurumnarınnan birliktä işlemäk.

«Angı kolaylıkları bu proekt verer? İlk erdä bulunȇr informaţiya tarafından yardım. Biz var nicä işleyelim türlü metodologiyalara görä, türlü kolaylıklarlan hem finans instrumentlerinnän, angılarını biz şindiyadan hiç bilmäzdik. Şindi biz biri — birimizdän eni işleri üürenecez», — açıkladı «Gençlik Politikası platforması» proektin koordinatoru Zahariy Dolamanji.

«Gençlik Politikası platforması» kuruldu neetlän birleştirmää kuvetleri, biznes uurunda işleyenneri hem cümnä kurumnarını gençlerin problemalarını çözmää deyni.

«Bu işi yaptık Gamkon proektini ilerletmää hem gençlärlän işlemää deyni.  Biz isteriz gençlär taa aktiv olsunnar hem pay alsınnar erindeki uurda kararları kabletmektä.  Biz bu işi savaşacȇz yapmaa diil sade Komratta hem Çadırda, ama bütün gagauziyada hem başka dolaylarda da», — dedi Zahariy Dolamanji.

Gelecektä plannaner yapmaa bu Platformadan bir ayırı proekt hem onu ayırı uurda ilerletmää.

Proekt gerçeklener Slovakiya dışişleri hep evropa işleri ministerliin yardımınnan SlovakAid aadının altında.

 

Tekst: T.Kazaku, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku